اخبار دوره‌ها

جلسه افتتاحیه اولین دوره Post DBA

جلسه افتتاحیه اولین دوره Post DBA

جلسه افتتاحیه نخستین دوره Post DBA در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حضور مدیر مرکز آموزشهای عالی تخصصی برگزار گردید

چرا دوره های مدیریت کسب و کار در دانشکده فنی؟

 

مدرسین متخصص: اساتید خوشنام دانشگاه تهران و حوزه کسب و کار

ارزیابی و تأیید شده: اولین دوره مدیریت کسب و کار ارزیابی و تأیید شده دانشکده فنی دانشگاه تهران

نگاه عملی و کاربردی: طراحی دوره‌ها بر اساس فعالیت‌های عملی و کاربردی در کنار آموزش‌های تئوری

کلاس‌های کم جمعیت: نسبت استاد به دانشجو ۱ به ۳۰ ایده آل برای آموزش‌های تخصصی

تنوع سوابق: در محیطی پر تحرک با تنوع سوابق کاری دانش‌پذیران مسائل را از دیدگاه‌های متنوع ببینید

دانش آموختگان: اتصال به شبکه گسترده، متخصص و خوشنام دانش آموختگان دانشکده فنی

آموزش با تجربه: در شرایط تصمیم‌گیری و حل مسئله بهتر و کاربردی تر بیاموزید

تربیت رهبران آینده: دانش آموختگان ما با آموزش‌های مناسب و کاربردی نقش‌های کلیدی در کسب و کار ایفا می‌کنند.