چرا دوره های مدیریت کسب و کار در دانشکده فنی؟

 

مدرسین متخصص: اساتید خوشنام دانشگاه تهران و حوزه کسب و کار

ارزیابی و تأیید شده: اولین دوره مدیریت کسب و کار ارزیابی و تأیید شده دانشکده فنی دانشگاه تهران

نگاه عملی و کاربردی: طراحی دوره‌ها بر اساس فعالیت‌های عملی و کاربردی در کنار آموزش‌های تئوری

کلاس‌های کم جمعیت: نسبت استاد به دانشجو ۱ به ۳۰ ایده آل برای آموزش‌های تخصصی

تنوع سوابق: در محیطی پر تحرک با تنوع سوابق کاری دانش‌پذیران مسائل را از دیدگاه‌های متنوع ببینید

دانش آموختگان: اتصال به شبکه گسترده، متخصص و خوشنام دانش آموختگان دانشکده فنی

آموزش با تجربه: در شرایط تصمیم‌گیری و حل مسئله بهتر و کاربردی تر بیاموزید

تربیت رهبران آینده: دانش آموختگان ما با آموزش‌های مناسب و کاربردی نقش‌های کلیدی در کسب و کار ایفا می‌کنند.