کلاس های دوره های MBA هوانوردی

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۱ ۶
تعداد بازدید:۳۲۹

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی تا کنون سه دوره MBA هوانوردی برگزار نموده است.

دوره سوم MBA هوانوردی - آقای دکتر الماسی - مدیریت ریسک هوانوردی
دوره سوم MBA هوانوردی - آقای دکتر الماسی - مدیریت ریسک هوانوردی
دوره دوم MBA هوانوردی - آقای دکتر حاجی یخچالی - مدیریت پروژه
دوره دوم MBA هوانوردی - آقای دکتر حاجی یخچالی - مدیریت پروژه
دوره اول MBA هوانوردی - آقای دکتر رسولی - قوانین حقوق تجارت
دوره اول MBA هوانوردی - آقای دکتر رسولی - قوانین حقوق تجارت