ایمنی آزمایشگاه ها و تحقیقات

ایمنی آزمایشگاه در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

با توجه به اهمیت فوق‌العاده ایمنی در آزمایشگاه، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های دقیقی برای پیاده سازی در آزمایشگاه‌ها و همچنین بازرسی از شرایط سلامت و محیط زیست تدوین نموده است. آگاهی از این آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای همه افرادی که در آزمایشگاه‌ها تردد دارند الزامی است.

 

لینک‌های پرکاربرد برای ایمنی آزمایشگاه‌ها

 


آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰