فرم ها و رویه های HSE

‌‌‌‌‌‌‌۱- آئین نامه ایمنی آزمایشگاه (عمومی) وزارت کار (دریافت فایل)

 

 

۲- فرم‌های سه در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

 • فرم ایمنی در آزمایشگاه
 • فرم‌های گزارش سوانح و اتفاقات ایمنی (دریافت فایل)
 • فرم شکایت از کیفیت هوای فضاهای مسقف
 • فرم درخواست استفاده از سرویس مدیریت پسماند
 • لیست مواد شیمیایی ناسازگار (دریافت فایل)

 

۳- پوسترهای سه در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

 • پوستر شستشوی صحیح دست
 • پوستر کمک‌های اولیه
 • پوستر مسئولیت سه آزمایشگاه‌ها
 • پوستر دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظتی
 • پوستر لباس و ملزومات ضروری برای افراد حاضر در آزمایشگاه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

۴- علائم ایمنی و هشدار خطر در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

 • خطر تشعشع
 • خطر لیزر
 • خطر مواد شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 


آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰