اخبار دوره ها

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های کامپیوتر در دانشکده برق و کامپیوتر نموده است. اولین دوره این مدرسه برنامه نویسی تحت عنوان دوره تحلیل داده در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ شروع ...

جلسه افتتاحیه اولین دوره Post DBA

جلسه افتتاحیه اولین دوره Post DBA

جلسه افتتاحیه نخستین دوره Post DBA در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حضور مدیر مرکز آموزشهای عالی تخصصی برگزار گردید