اخبار دوره ها

برگزاری بوت کمپ یادگیری ماشین (Machine Laerning)

برگزاری بوت کمپ یادگیری ماشین (Machine Laerning)

بوت‌کمپ یک‌ماهه ماشین‌لرنینگ مدرسه عالی برنامه‌نویسی هوش‌باز (OpenAI) در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های کامپیوتر در دانشکده برق و کامپیوتر نموده است. اولین دوره این مدرسه برنامه نویسی تحت عنوان دوره تحلیل داده در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ شروع ...