اخبار

دوره ‏های آموزشی کارشناسی خودرو در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

دوره ‏های آموزشی کارشناسی خودرو در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارت‎های فنی مهندسی انستیتو مهندسی نفت دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار می‎کند. فراخوان جدید دوره‏ های آموزشی کارشناسی خودرو با ظرفیت محدود با تخفیف ۷ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ - تاریخ ...

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

اولین دوره تحلیل داده مدرسه برنامه نویسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران شروع شد

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های کامپیوتر در دانشکده برق و کامپیوتر نموده است. اولین دوره این مدرسه برنامه نویسی تحت عنوان دوره تحلیل داده در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ شروع ...