آموزش HSE در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در همکاری با معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و ارائه گواهی نامه‌های معتبر می‌نماید. در لینک‌های زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کارگروه سه را در دانشکدگان فنی جستجو نمائید.

 

آموزش‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • دوره آموزشی ایمنی در محل کار (معرفی - ثبت نام)
 • دوره آموزشی ایمنی زیستی
 • دوره آموزشی کمک‌های اولیه
 • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای خطرناک
 • دوره آموزشی ایمنی کار با پرتوها و مواد پرتوزا
 • دوره آموزشی ایمنی کار با لیزر
 • دوره آموزشی ایمنی پرسنل خدمات و نظافتچی در آزمایشگاه های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
 • دوره آموزشی ایمنی کار در آزمایشگاه برای دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی

 

سوالات متداول در ارتباط با دوره‌های آموزشی HSE در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران (لینک)

 

سایر منابع و اطلاعات مفید مرتبط با ایمنی در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

 • ایمنی آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و امکانات
 • ایمنی کارگاه‌ها
 • ایمنی ساخت و ساز
 • ارگونومی در دفتر کار
 • اطلاعات درباره بازدیدهای دوره‌ای و سرزده بازرس‌های سه
 • واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست در اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران (لینک)

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۰