کلاس های دوره های MBA کوتاه مدت

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۱ ۱۴
تعداد بازدید:۴۵۸

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی تا کنون ۲۳ دوره MBA عمومی (بدون گرایش - General) با موفقیت برگزار نموده است. تصاویر این گالری برخی از کلاس‌ها و اساتید این دوره‌ها را نشان می‌دهد.

دوره چهاردهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر مصلی نژاد - درس اقتصاد کلان
دوره چهاردهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر مصلی نژاد - درس اقتصاد کلان
دوره دوازدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر میرمعینی - مدیریت بازار سرمایه
دوره دوازدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر میرمعینی - مدیریت بازار سرمایه
دوره دوازدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر منطقی - مدیریت تکنولوژی
دوره دوازدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر منطقی - مدیریت تکنولوژی
دوره سیزدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر روانبخش - قوانین تجارت
دوره سیزدهم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر روانبخش - قوانین تجارت
دوره شانزدهم MBA کوتاه مدت - خانم دکتر روبیول - درس (کارگاه) اصول و فنون مذاکره
دوره شانزدهم MBA کوتاه مدت - خانم دکتر روبیول - درس (کارگاه) اصول و فنون مذاکره
دوره بیست و سوم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر محمدی فراز - درس مدیریت استراتژیک
دوره بیست و سوم MBA کوتاه مدت - آقای دکتر محمدی فراز - درس مدیریت استراتژیک
دوره بیست و دوم MBA کوتاه مدت - آقای مهندسی علی بخشی - درس مدیریت پروژه
دوره بیست و دوم MBA کوتاه مدت - آقای مهندسی علی بخشی - درس مدیریت پروژه