کلاس های آنلاین۵

کلاس های آنلاین

در شرایط همه‌ گیری ویروس کرونا مرکز آموزش‌های عالی تخصصی توانایی‌های...

کلاس های دوره DBA یک ساله۸

کلاس های دوره DBA یک ساله

در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی تا کنون ۷ دوره DBA یک...

کلاس های دوره MBA مدیریت شهری۲

کلاس های دوره MBA مدیریت شهری

اولین دوره MBA مدیریت شهری در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در زمستان سال ۱۳۹۹...

کلاس های دوره های MBA کوتاه مدت۱۴

کلاس های دوره های MBA کوتاه مدت

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی تا کنون ۲۳ دوره MBA عمومی...

کلاس های دوره های MBA هوانوردی۶

کلاس های دوره های MBA هوانوردی

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی تا کنون سه دوره MBA هوانوردی برگزار نموده است.