دانش آموختگان مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

دانش آموختگان مدرسه کسب و کار دانشکده فنی توانسته‌اند در دوره‌های مختلف MBA و DBA، توانایی‌های خود را ارتقا داده و پس از اتمام دوره به افراد مؤثر تری در حوزه‌های متنوع کسب و کار تبدیل شوند. افزایش توانمندی‌های این عزیزان در دانشکده فنی دانشگاه تهران در جهت تقویت شایستگی‌ها و خدمت بهتر به ملت ایران موجب مباهات دانشکده فنی می‌باشد. از این رو دانشکده فنی دانشگاه تهران مفتخر است که دانش آموختگان دوره‌های مختلف مدرسه کسب و کار خود را به همگان معرفی نماید.

 

دانش آموختگان دوره‌های مختلف مدرسه کسب و کار دانشکده فنی توانسته‌اند که ارتباطات دوستی و کاری خود را پس از اتمام دوره خود حفظ نموده و حتی کسب و کارهای جدید ایجاد کنند. برای بسیاری از دانش آموختگان ما شرکت در دوره‌های مدیریت کسب و کار دانشکده فنی نقطه آغاز تحولات مهم در سیر تکاملی و مسیر شغلی بوده است. دانشکده فنی این ارتباطات را ارج نهاده و در توسعه و تقویت آن مصمم است. برای پیوستن به کانال اطلاع رسانی دانش آموختگان مدرسه کسب و کار دانشکده فنی به این لینک مراجعه فرمائید.

 

در ادامه دوره‌های مختلف دانش آموختگان و سال ورود آنها به مدرسه کسب و کار گرداوری شده‌اند و اطلاعات آنها به تدریج تکمیل و ارائه خواهد شد. از همه دانش آموختگان عزیز مدرسه کسب و کار دانشکده فنی دعوت می‌شود که جهت تکمیل اطلاعات به دفتر مرکز آموزش‌های عالی تخصصی مراجعه فرمایند.

 

دوره‌های MBA کوتاه مدت


دوره اول (۱۳۸۷)، دوره دوم (۱۳۸۷)، دوره سوم (۱۳۸۸)، دوره چهارم (۱۳۸۸)، دوره پنجم، (۱۳۸۹) دوره ششم (۱۳۸۹)، دوره هفتم (۱۳۹۰)، دوره هشتم (۱۳۹۰)، دوره نهم (۱۳۹۱)، دوره دهم (۱۳۹۱)، دوره یازدهم (۱۳۹۲)، دوره دوازدهم (۱۳۹۲)، دوره سیزدهم (۱۳۹۳)، دوره چهاردهم (۱۳۹۳)، دوره پانزدهم (۱۳۹۴)، دوره شانزدهم (۱۳۹۴)، دوره هفدهم (۱۳۹۵)، دوره هجدهم (۱۳۹۵)، دوره نوزدهم (۱۳۹۶)، دوره بیستم (۱۳۹۶)، دوره بیست و یکم (۱۳۹۷)، دوره بیست و دوم (۱۳۹۸)، دوره بیست و سوم (۱۳۹۸)، دوره بیست و چهارم (۱۳۹۹)،

دوره‌های MBA هوانوردی دوره اول (۱۳۹۷)، دوره دوم (۱۳۹۸)، دوره سوم (۱۳۹۸)

 

دوره‌های DBA یک‌ساله


دوره اول (۱۳۹۴)، دوره دوم (۱۳۹۸)، دوره سوم (۱۳۹۸)، دوره چهارم (۱۳۹۸)، دوره پنجم، (۱۳۹۹) دوره ششم (۱۳۱۳۹۹)


آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۹