مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی در سال ۱۳۹۸ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلام و فعالین صنعت را برگزار نموده است. از جمله دوره‌های فعال و پرطرفدار این مرکز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود

  1. بینایی ماشین در نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  2. یادگیری عمیق در نقشه برداری و اطلاعات مکانی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وبسایت دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به آدرس geospatialeng.ut.ac.ir مراجعه فرمائید


آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۹