معرفی دوره ها

معرفی دوره ها

علاوه بر انواع فعالیت های مرکز آموزش های عالی تخصصی، این مرکز اقدام به برگزاری دوره های متنوع مدیریت کسب و کار در سطوح مختلف می نماید. مهمترین این دوره های عبارتند از

الف) دوره های MBA کوتاه مدت - ۲۲۰ ساعت

ب) دوره های DBA یک ساله - ۳۵۰ ساعت

ج) دوره های مدیریت پروژه‌ی


آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹