مطالب مرتبط با کلید واژه " دوره "


دوره های مدیریت جامع پروژه

با در نظر گیری کمبود نیروهای متخصص برای اجرای بهینه پروژه‌ها و نیز تفاوت نیازهای صنعت کشور با دروس کلاسیک ارائه شده در دانشگاه‌ها و با توجه به درحال توسعه بودن کشور و پروژه محور بودن بسیاری از صنایع، لزوم ...

پرسنل مرکز آموزش های عالی تخصصی

آقای نیکزاد تقی خانی - معاونت مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی مدیریت امور مربوط به هماهنگی‌های مختلف با اساتید و دانشکده‌ها بر عهده آقای تقی خانی است. آقای تقی خانی امور مربوط به برنامه ریزی و ...

تاریخچه مرکز آموزش های عالی تخصصی

‌مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی در اسفند ماه ۱۳۸۱ بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم پردیس و با مدیریت آقای دکتر عباس زارعی هنزکی استاد محترم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در طبقه چهارم ساختمان مرکزی پردیس ۲ ...

قدردانی، سفارش و توصیه دانش‌آموختگان

دانش آموختگان بهترین شاهد عملکرد مرکز آموزش‌های عالی تخصصی می‌باشند. در این صفحه تجارب سازنده و عبارات محبت آمیز در توصیه بر شرکت در دوره‌های عالی مدریت کسب و کار (Testimonials) توسط دانش‌پذیران دوره‌های قبلی مدرسه کسب و کار دانشکده ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی و مدیریتی - دانشکده محیط زیست

  مرکز توسعه مهارت‌های مدیریتی و مهندسی دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده است. پیش از این، مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده محیط زیست اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت در حوزه محیط ...