مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز


معرفی مرکز آموزشهای عالی تخصصی

معرفی مرکز آموزشهای عالی تخصصی

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی همه فراگیران در مقیاس ملی و بین المللی تأسیس شده است. این مرکز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه تهران، با درنظرگیری خلاء آموزشی ...

پرسنل مرکز آموزش های عالی تخصصی

آقای نیکزاد تقی خانی - معاونت مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی مدیریت امور مربوط به هماهنگی‌های مختلف با اساتید و دانشکده‌ها بر عهده آقای تقی خانی است. آقای تقی خانی امور مربوط به برنامه ریزی و ...

تاریخچه مرکز آموزش های عالی تخصصی

‌مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی در اسفند ماه ۱۳۸۱ بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم پردیس و با مدیریت آقای دکتر عباس زارعی هنزکی استاد محترم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در طبقه چهارم ساختمان مرکزی پردیس ۲ ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده فنی کاسپین

مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده فنی کاسپین در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت را برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشکده فنی کاسپین به آدرس https://caspian.ut.ac.ir ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده مهندسی صنایع

مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت را برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشکده مهندسی صنایع به آدرس  https://indeng.ut.ac.ir ...