مطالب مرتبط با کلید واژه

DBA


شروع ثبت نام DBA با گرایش مدیریت دانش در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران
شروع ثبت نام دوره های DBA با گرایش جدید

شروع ثبت نام DBA با گرایش مدیریت دانش در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران

در نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ مرکز آموزش‌های عالی تخصصی، برگزار کننده دوره‌های آزاد در دانشکده فنی دانشگاه تهران، ثبت نام برای دوره جذاب و منحصر به فرد DBA مدیریت دانش را آغاز نموده است.

ادامه مطلب

دوره های DBA یک ساله

.button { background-color: #c0c0c0; display: inline-block; padding: 10px 90px; font-size: 18px; cursor: pointer; text-align: center; text-decoration: none; outline: none; color: #696969; border: none; border-radius: 15px; box-shadow: 0 5px #999; cursor: pointer; } .button:hover { color: #ffff; background-color: #2980b9 ...

پرسنل مرکز آموزش های عالی تخصصی

آقای نیکزاد تقی خانی - معاونت مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی مدیریت امور مربوط به هماهنگی‌های مختلف با اساتید و دانشکده‌ها بر عهده آقای تقی خانی است. آقای تقی خانی امور مربوط به برنامه ریزی و ...