مطالب مرتبط با کلید واژه

DBA


شروع ثبت نام دوره مشترک DBA بین المللی با مدرسه کسب و کار و مدیریت سوئیس SSBM
ثبت نام در دوه بین المللی مدیریت کسب و کار

شروع ثبت نام دوره مشترک DBA بین المللی با مدرسه کسب و کار و مدیریت سوئیس SSBM

پیرو تفاهمنامه منعقده بین دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدرسه کسب و کار و مدیریت سوئیس (ژنو) دانش پذیران پذیرش شده ابتدا در ترم اول در دوره های آزاد دانشکده فنی دروس نظری را می گذرانند. SSBM واحد های گذرانده شده در دانشکده فنی را به عنوان دروس پاس شده در دوره دکتری خود قلمداد کرده و دانش پذیران می توانند از ترم دوم دانشجوی SSBM شده و ادامه تحصیل بدهند. دانش پذیر بعد از گذراندن واحد های درسی در مرکز آموزش های عالی و تخصصی گواهی نامه آموزش های آزاد از دانشگاه تهران اخذ خواهد کرد. با تکمیل دوره در SSBM، مدرک دکتری DBA به دانش پذیر اعتا می گردد.

ادامه مطلب
شروع ثبت نام DBA با گرایش مدیریت دانش در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران
شروع ثبت نام دوره های DBA با گرایش جدید

شروع ثبت نام DBA با گرایش مدیریت دانش در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران

در نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ مرکز آموزش‌های عالی تخصصی، برگزار کننده دوره‌های آزاد در دانشکده فنی دانشگاه تهران، ثبت نام برای دوره جذاب و منحصر به فرد DBA مدیریت دانش را آغاز نموده است.

ادامه مطلب

دوره های DBA یک ساله

.button { background-color: #c0c0c0; display: inline-block; padding: 10px 90px; font-size: 18px; cursor: pointer; text-align: center; text-decoration: none; outline: none; color: #696969; border: none; border-radius: 15px; box-shadow: 0 5px #999; cursor: pointer; } .button:hover { color: #ffff; background-color: #2980b9 ...

پرسنل مرکز آموزش های عالی تخصصی

آقای نیکزاد تقی خانی - معاونت مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی مدیریت امور مربوط به هماهنگی‌های مختلف با اساتید و دانشکده‌ها بر عهده آقای تقی خانی است. آقای تقی خانی امور مربوط به برنامه ریزی و ...