مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده


مرکز توسعه مهارت های مهندسی و مدیریتی - دانشکده محیط زیست

  مرکز توسعه مهارت‌های مدیریتی و مهندسی دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده است. پیش از این، مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده محیط زیست اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت در حوزه محیط ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده فنی کاسپین

مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده فنی کاسپین در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت را برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشکده فنی کاسپین به آدرس https://caspian.ut.ac.ir ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده علوم مهندسی

مر کز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده علوم مهندسی در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت را برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشکده علوم مهندسی به آدرس ...

مرکز توسعه مهارت های مهندسی - دانشکده مهندسی صنایع

مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده و دوره‌های متنوع مورد نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالین صنعت را برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشکده مهندسی صنایع به آدرس  https://indeng.ut.ac.ir ...