آرشیو اخبار

جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

در هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ جلسه با حضور اعضای هیات مدیره کانون مهندسین فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران جهت هماهنگی برای آغاز دوره های آزاد مشترک برگزار شد.