تجدید دکوراسیون داخلی دفتر آموزش های عالی تخصصی

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۲ کیفیت آموزش
تعداد بازدید:۱۰۱۰
در زمستان ۱۳۹۸ دفتر آموزش های عالی و تخصصی مطابق نیاز های تخصصی نوسازی شد
تجدید دکوراسیون داخلی دفتر آموزش های عالی تخصصی

پس از انتقال دفتر اصلی مرکز آموزش‌های عالی تخصصی از ساختمان شماره ۲ پردیس دانشکده‌های فنی به دانشکده مهندسی مکانیک نیاز به تغییرات مطاب با فضای محدودتر به شدت احساس می‌شد. بعد از طراحی‌های اولیه مبتنی بر نیازهای تخصصی تغییرات دکوراسیون، تجهیزات و رنگامیزی در زمستان سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی و اجرا شده است. در تغییرات صورت پذیرفته خدمات بی دریغ یکی از دانش پذیران DBA مرکز با تخصص معماری داخلی (جناب آقای محمدرضا منصوری) جهت اعمال اصلاحات و طراحی مبلمان داخلی، ساخت تجهیزات و… استفاده شد.

مدیریت مرکز از زحمات ایشان کمال تشکر را دارد. امیدواریم تغییرات جدید ما را در ارائه خدمات بهتر تواناتر سازد