به روزرسانی وب سایت مرکز آموزش های عالی و تخصصی مطابق با ساختار UCMS دانشگاه تهران

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۴ کیفیت آموزش
تعداد بازدید:۸۳۳
مرکز آموزش های عالی و تخصصی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در راستای سیاست واحد دانشگاه تهران مبنی بر انتقال وب سایت های رسمی به سامانه UCMS اقدام به باز طراحی و به روزرسانی وب سایت خود با خدمات جدید و متنوع نموده است.
به روزرسانی وب سایت مرکز آموزش های عالی و تخصصی مطابق با ساختار UCMS دانشگاه تهران

مرکز آموزش‌های عالی و تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در راستای سیاست واحد دانشگاه تهران مبنی بر انتقال وب سایت‌های رسمی به سامانه UCMS اقدام به باز طراحی و به روزرسانی وب سایت خود با خدمات جدید و متنوع نموده است. وب سایتی که در حال حاضر در حال مشاهده و مطالعه آن هستید در این قالب طراحی شده است. وب سایت جدید با همه سامانه‌های دسترسی انطباق داشته و تجربه‌ای مناسب برای کاربران فراهم آورده است.
این مرکز در تلاش است تا با به روز رسانی فعالیت‌های خود در این وب سایت زمینه ارتباط هرچه بهتر خود را با شما مخاطبان فراهم آورد.