ارتقا کیفیت آموزش های آزاد در مرکز آموزش های عالی و تخصصی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۹ کیفیت آموزش
تعداد بازدید:۱۰۰۱
در مرکز آموزش های عالی و تخصصی کیفیت آموزش به دقت پایش می شود. ما هر روز در حال آموختن، تغییر و بهبود رویه ها هستیم. ارائه بهترین خدمات آموزشی در ایران از اهداف اصلی ماست
ارتقا کیفیت آموزش های آزاد در مرکز آموزش های عالی و تخصصی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

کیفیت آموزش در مرکز آموزش‌های عالی و تخصصی به دقت پایش می‌شود. بعد از برگزاری هر کلاس از دوره آموزش‌های آزاد دانشجویان فرم‌های ارزشیابی را تکمیل نموده و ما را از کیفیت آموزش آگاه می‌نمایند تمام امتیازات دریافت شده دوره‌ها از درگاه‌های اینترنتی مرکز به اطلاع عموم رسانده می‌شود. در شرایط نادر عدم رسیدن کیفیت کلاس به حد نصاب کلاس برای دانش پذیران با استاد جدید برگزار می‌شود.