مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش پذیران


قدردانی، سفارش و توصیه دانش‌آموختگان

دانش آموختگان بهترین شاهد عملکرد مرکز آموزش‌های عالی تخصصی می‌باشند. در این صفحه تجارب سازنده و عبارات محبت آمیز در توصیه بر شرکت در دوره‌های عالی مدریت کسب و کار (Testimonials) توسط دانش‌پذیران دوره‌های قبلی مدرسه کسب و کار دانشکده ...