گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی

تعداد دانلود :۱۰۵
۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۶


با شرکت در کلاس ها و یا دوره های خاص در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران مدرک رسمی شرکت در دوره از سوی مرکز آموزش های عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی برای دانش پذیر صادر خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلید نمایید.

این نوع گواهی نامه به صورت مستقیم از مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی صادر خواهد شد و ویژه دوره‌هایی است که مدت زمان اجرای آن‌ها کمتر از ۲۰ ساعت آموزشی می‌باشد. در صورتی که دانش‌پذیر نتواند معیارهای ارزیابی دوره ازجمله میزان غیبت مجاز یا حداقل نمره قبولی لازم را کسب نماید این نوع گواهی برای ایشان صادر خواهد شد. همچنین در دوره‌های کمتر از ۲۰ ساعتی که بصورت سمیناری برگزار می‌شوند یا آزمون پایان دوره برای آن تعریف نشده است نیز این گواهی اعطاء می‌گردد.

کلید واژه ها: گواهی نامه گواهی شرکت در دوره