گواهی نامه موفقیت در دوره آموزشی

تعداد دانلود :۱۳۹
۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۴


بعد از به پایان رساندن موفقیت آمیز کلاس ها یا دوره های خاص ارزیابی شونده در دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدرک رسمی از سوی مرکز آموزش های عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی برای دانش پذیر صادر خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلید نمایید.

این نوع گواهینامه ویژه دوره‌هایی است که کمتر از ۲۰ ساعت می‌باشند و در آن دوره معیار ارزیابی دانش‌پژوه تعریف شده است به گونه‌ای که در پایان دوره نمره نهایی کسب شده توسط دانش‌پژوه با توجه به معیار ارزیابی از سوی مدرس دوره به دفتر تحویل می‌شود. این نوع گواهی‌نامه به صورت مستقیم از مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی صادر خواهد شد.

کلید واژه ها: گواهی نامه گواهی موفقیت در دوره