مدرسین مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیلپست الکترونیکی
21آقای دکنر محمد علی خاتمی فیروزآبادیمدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه لیدز انگلستانa.khatami@atu.ac.ir
22آقای دکتر جواد فقیهی پورمدیریت منابع انسانیدکتری مدیریت منابع انسانیدانشگاه تهرانJa.faghihi@ut.ac.ir
23آقای دکتر فتح اله رسولیقوانین و حقوق تجارتدکتری مدیریت استراتژیکدانشگاه علوم دفاع ملیrasouli.fd@gmail.com
24آقای مهندس وحید آزاد منشمدیریت پروژهفوق لیسانس MBAدانشگاه کارلتون کاناداvazadmanesh@gmail.com
25آقای دکتر ابوالقاسم مهدویدادوستد بین المللیدکتری اقتصاددانشگاه ایالتی کلرودا امریکاmahdavi@ut.ac.ir
26آقای دکتر محمد زاده بصیرمدیریت پروژهدکتر ی مدیریت کسب و کار DBAدانشگاه لولوای سوئدhadi.basir@gmail.com
27آقای دکتر علی مبینی دهکردیمدیریت استراتژیکدکتری مدیریت استراتژیکدانشگاه علوم دفاع ملیmobini@ut.ac.ir
28آقای محمد حسین جبل عاملیدیجیتال مارکتینگ و برندینکبازاریابی استراتژیکDBAسازمان مدیریت صنعتی-
29آقای دکتر مهدی زارعروانشناسی کاردکتری مشاورهدانشگاه علامه طباطبایی-
30آقای دکتر وحید شقاقیآینده پژوهیدکتری اقتصاددانشگاه تربیت مدرسvahidshaghaghi@yahoo.com
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.