مدرسین مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیلپست الکترونیکی
11آقای دکتر منوچهر منطقیمدیریت تکنولوژی و توسعه کسب وکاردکتری مدیریت سیستم هادانشگاه تهران-
12آقای دکتر تورج مشتری دوستاصول حسابداری و مدیریت سرمایه گذاریدکتری حسابداریدانشگاه تربیت مدرسnikaneda@yahoo.com
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردوbabak.bajestani@gmail.com
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد-dayhim@ut.ac.ir
15آقای دکتر مهدی فسنقریسیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت ریسک و ارزشدکتری مهندسی صنایع و سیستم هادانشگاه تهرانfasanghari@gmail.com
16آقای مهندس حمید رضا رهبرمدیریت تحول و مبانی و طراحی سازمانفوق لیسانس MBAکاناداhrahbar@ut.ac.ir
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی---
18آقای مهندس سامان قاسمیمدیریت بازارو سرمایه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارکارشناسی ارشد اقتصاد بین المللدانشگاه شیرازsaman.ghasemi@yahoo.com
19آقای دکتر سیامک حاجی یخچالیمدیریت پروژهدکتری مهندسی صنایع و سیستم هادانشگاه صنعتی امیر کبیرyakhchali@ut.ac.ir
20سرکار خانم مهندس مدرسیتامین طرح ها و پروژهفوق لیسانس اقتصاد انرژیدانشگاه تهرانmitra_modarresi@yahoo.com
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.