دوره های مهندسی بیوتکنولوژی

مرکز آموزش های عالی تخصصی با توجه به توانایی های دانشکده فنی در ارائه دروس مهندسی پزشکی و تقاضای جامعه در فراگیری علوم مرتبط با مهندسی بیوتکنولوژی (Biotechnology Enggineering) اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره‌های مرتبط نموده است. دوره مذکور متشکل از ۸ دوره کوتاه مدت ۳۵۰ ساعته به شرح زیر می‌باشد:

  1. علوم پایه پزشکی (دوره پیش نیاز) - اطلاعات بیشتر
  2. فیزیوپاتولوژی (دوره پیش نیاز) - اطلاعات بیشتر
  3. مهندسی بافت (دوره اصلی) - اطلاعات بیشتر
  4. نانوتکنولوژی پزشکی (دوره اصلی) - اطلاعات بیشتر
  5. فیزیک پزشکی (دوره اصلی) - اطلاعات بیشتر
  6. نوروساینس (دوره اصلی) - اطلاعات بیشتر
  7. مهندسی پزشکی (دوره اصلی) - اطلاعات بیشتر
  8. علوم بالینی (دوره دوره تکمیلی) - اطلاعات بیشتر

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹