دوره مدیریت جامع پروژه (Project Management )

دوره مدیریت پروژه (Project Management) شامل ۲۲۶ ساعت آموزش تخصصی می‌باشد.

در جدول زیر دروس این دوره به همراه مباحث مطرح شده در هر درس گرداوری شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

 

 

 

ردیفعنوان فارسی درسعنوان انگلیسی درستعداد ساعات تدریسسرفصل هاروش ارزیابی
1اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKProject Management Body of Knowledge Based on PMBOK301- معرفی مدیریت پروژه و استانداردهای مدیریت پروژه 2- مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK 3- مدیریت محدوده ، زمان، کیفیت هزینه 4- مدیریت منابع انسانی و ارتباطات 5- مدیریت ریسک و کیفیت پروژه‌ها 6- مدیریت ذینفعان و ایجاد یکپارچگی درپروژه هاپروژه / آزمون-
2کنترل پروژه با نرم افزار ماکروسافت پراجکتProject Planning with Microsoft Project (MSP)241- ايجاد پروژه و مشخصات آن 2- تعريف ساختار شكست كار (WBS)، تعريف فعاليتها، تعریف مایلستون ها 3- تعیین روابط وابستگی بین فعالیت ها، تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري 4- تحلیل مسیر بحرانی و زمانبندی پروژه 5- تخصیص محدوديتهاي زماني، تعریف فعاليت هاي ادواري 6- تعريف، تخصیص و تسطیح منابع پروژه 7- منابع موازي و سري، برنامه ريزي و كنترل هزينه 8- فرمول نويسي اوزان جهت پیشرفت های فیزیکی 9- به روز سازي پروژه (درصد پیشرفت های فیزیکی و ...) 10- منحنی S، گروه بندي و فيلترها، گزارش گيريپروژه / آزمون-
3ایجاد دفتر مدیریت پروژهProject Management Office61- بررسی ساختار سازمانی انواع سازمانهای پروژه محور 2- نقش و جایگاه دفتر PMO در سازمان 3- نحوه عملکرد دفتر PMO در پروژه ها 4- نحوه ارزیابی سطح نیاز سازمان به ایجاد دفتر مدیریت پروژهپروژه / آزمون-
4کاربرد اکسل در برنامه‌ریزی پروژهProject Planning with Microsoft Excel161- معرفی اکسل 2- مزایا و معایب اکسل 3- انواع داده ها در اکسل 4- تقدم عملگرها 5- اصل فرمول نویسی 6- آدرس های نصبی و مطلق 7- معرفی توابع پر کاربرد اکسل ( از جمله: SUM، Average، Min، Count، Left، Right، MID، LEN، Round، IF، Vlookup) 8- Pivot table 9- Freeze panes 10- اصل قفل گذاری و Protect Sheet 11- Drop – Down list 12- ایجاد و ویرایش نمودارها 13- Condition formingپروژه / آزمون-
5اصول و فنون مذاکرات در پروژهNegotiation Skills121- تعريف و انواع مذاكره ، دامهای مذاکره 2- الگوي ارتباطات و نقش شناخت فرهنگها در مذاكرات 3- آماده سازي و كلام آرايي در مذاكره 4- رعايت اصول روانشناسي و موانع ارتباطات و چگونگي رفع آنها 5- اصول ارتباطات كتبي ، شفاهي ، تلفني و ارتباطات درون سازماني و برون سازماني 6- روشهاي چگونگي بحث، انتقاد ، تشكر / چگونه شنونده خوبي باشيم 7- جمع بندي مطالب و تهيه چك ليست ارتباطات موثرپروژه / آزمون-
6مدیریت استراتژیک پروژهPrincipals of Strategic Planning121- تعریف ماموریت، چشم انداز، استراتژی و تاکتیک 2- جایگاه مدیریت استراتژیک در پروژه ها 3- معرفی انواع مکاتب استراتژیک 4- نقش تفکر استراتژیک در پیش برد پروژه ها 5- بررسی اجمالی مدل‌های مطرح حوزه استراتژیکپروژه / آزمون-
7استاندارد پرینس2Introduction to PRINCE2121- معرفي میاحث پایه ای متودولوژی PRINCE 2- معرفي فرآيندهايPRINCE 3- معرفي اجزاي PRINCE 4- برررسی گام به گام مراحل اجرا و پیاده سازیپروژه / آزمون-
8مدل بلوغ پروژهProject Maturity Model61- مفاهیم بنیادی 3OPM 2- گام های مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه 3OPM راهکارهای برتر 3OPM 3- چرخه بلوغ سازمانی مدیریت پروژه 3OPM 4- فرآیند های مدیریت پروژه سازمانی 5- فهرست های راهنمای 3OPM 6- ارزیابی های مدل بلوغ مدیریت پروژه 3OPM 7- آشنایی با راهکارهای برترپروژه / آزمون-
9کنترل پروژه با نرم افزار پریماوراProject Planning with Primavera P6 Software301- آشنایی با ابزارهای P6 و بانکهای اطلاعاتی آنها 2- تشكيل ساختار پروژه‌اي سازمان - EPS و ساختار سازماني – OBS 3- تعریف ساختار شکست کار پروژه – WBS 4- تعريف فعاليت ها، تعريف روابط بين فعاليت ها 5- تعریف منابع، تخصیص منابع و هزینه ها، انواع مدت زمانهای فعالیت 6- انواع درصد پیشرفت های فعالیت، تعریف و تخصیص معیارهای وزنی 7- تسطيح منابع Resource Leveling 8- مراحل به هنگام سازی پروژه بر اساس منابع و WF 9- تهیه نمودار پیشرفت برنامه ای (تجمعی و دوره ای) پروژه 10- آناليز منابع ، هزينه ها و مخارج به وسیله نماهای مربوطه 11- تكنيك Earned Value و تحليل‌ آن در نرم‌افزارپروژه / آزمون-
10مدیریت قراردادها در پروژهContract Management121- تعریف قرارداد و اركان قراردادها 2- شرایط و ضوابط و چگونگی انعقاد یک قرارداد 3- معرفی انواع روشهای اجرای پروژه ها 4- شرح نکات مهم قانون مدنی در ارتباط با قواعد عمومی قراردادها 5- معرفی مبانی حقوقی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و بخشنامه های مرتبطپروژه / آزمون-
11مدیریت ادعا در پروژهClaim management121- مبانی و تعاریف اولیه (قرارداد، ادعا، مدیریت ادعا و ....) 2- منشاء و علل استراتژیک اصلي شکل گیری و بروز اختلافات و مبانی طرح ادعاي پیمانکار 3- بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا در قراردادهای پیمانکاری 4- بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا در قراردادهای EPC عمرانی و صنعتی 5- راهکارهای پیشگیری از بروز ادعا 6- بررسی نمونه های ادعاپروژه / آزمون-
12تدوین و تشریح لایحه تاخیرات در پروژه‌هاDelay and Disruption Protocol121- آشنایی با نکات ضروری مفاد شرایط عمومی پیمان 4311 و طرح و ساخت صنعتی 5490 2- آشنایی با بخش نامه‌های کاربردی سازمان برنامه ریزی بودجه درمدیریت ادعا 3- سازماندهی و مستندسازی مدارک لازم جهت تدوین لایحه ادعای پروژهپروژه / آزمون-
13تحلیل کسب و کارBusiness Analysis181- تعریف جایگاه و نقش تحلیل گر کسب و کار 2- انواع مسئولیت ها و وظایف تحلیل گر کسب و کار 3- اهمیت تصمیم گیری و خطاهای تصمیم 4- حل مسئله و تکنیک های حل مسئله 5- مدل جامع تحلیل کسب و کار سازمان 6- نقش تحلیل کسب و کار در مدیریت پروژه 7- ارتباط بین تحلیل کسب و کار و استراتژی های سازمان 8- بررسی برخی تکنیک های مفید در تحلیل کسب و کارپروژه / آزمون-
14مدیریت پروژه های چابکAgile project121- شناخت نقشه فرایندی چابک (Agile Process Map) 2- شناخت بیانیه چابک (Agile Manifestos) 3- آشنائی با متدولوژی های چابک (Scrum, XP, FDD, DSDM, Crystal, Lean, Kanban, AUP, TDD, ATDD, AM,…) 4- آشنائی با تکنیک های کاربردی مدیریت پروژه چابک 5- آشنائی با فرایند التزام مشتری و چگونگی تحویل ارزش به مشتری 6- بررسی مدیریت ریسک چابک و برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning) 7- شناخت فرایند مدیریت ارتباطات چابک و کار تیمیپروژه / آزمون-
15مدیریت منابع انسانی پروژهHuman Resource Management in Projects121- جايگاه مديريت منابع انساني در مديريت پروژه 2- برنامه‌ريزي براي مديريت منابع انساني 3- تشكيل تيم پروژه (جذب و استخدام / الزامات كار در قالب تيم‌ها / تيم‌هاي خودگردان) 4- توسعه تيم پروژه (ايجاد انگيزه / حفظ كاركنان / رهبري تيم پروژه) 5- مديريت تيم‌هاي پروژه (مديريت تعارض‌ها/ ارزيابي عملكرد/ تعديل كاركنان)پروژه / آزمون-
---226 ساعت---
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.