MBA مدیریت تحقیق و توسعه ( R and D Management MBA Certificate)

( R and D Management MBA Certificate ) مدیریت تحقیق و توسعه MBA

دوره MBA کوتاه مدت مدیریت تحقیق و توسعه شامل ۲۵۰ ساعت آموزش اصلی و تخصصی در قالب ۳۷ درس می‌باشد. برای شرکت در این دوره می‌بایست دوره کارشناسی رسمی (یا معادل آن در آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی یا فعالیت‌های شغلی) را با موفقیت به اتمام رسانده باشید.

در جدول زیر دروس عمومی و اختصاصی این دوره به همراه مباحث مطرح شده در هر درس گرداوری شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

چرا دوره MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران؟ آنچه در دوره MBA با گرایش مدیریت تحقیق و توسعه می‌آموزید… مزایای شرکت در دوره
 • بهره‌مندی از ترکیب منحصر به فرد مدرسین برتر دانشگاه تهران و صنعت و بازار
 • یادگیری قواعد کسب و کار همراه بواسطه کسب مهارت‌های عملی همراه و آموزش‌های نظری
 • موفقیت و توسعه در کسب و کار فعلی و دستیابی به موقعیت‌های شغلی برتر
 • گسترش ارتباطات شغلی و شبکه کسب و کار
 • مدیریت، رهبری و استراتژی های تحقیق و توسعه
 • ساختار سازمانی و فرآیندهای تحقیق و توسعه
 • مدیریت تغییر فناوری و تحقیق و توسعه
 • مدل ها و فرآیندهای توسعه محصول جدید اطلاعاتی کاربردی و …)
 • بهره مندی از تجارب برترین اساتید دانشگاه تهران و حوزه کسب و کار
 • آموزش و یادگیری بر اساس استانداردهای روز دنیا
 • ایجاد ارتباط مؤثر با سایر دانش پذیران و اساتید
 • دریافت گواهینامه معتبر دانشگاه تهران

 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
ردیفعنوان فارسی درسعنوان انگلیسی درستعداد ساعات تدریسسرفصل هاروش ارزیابی
1مدیریت، رهبری و استراتژی های تحقیق و توسعهManagement, Leadership and Research and Development Strategies12پرروژه یا امتحان
2ساختار سازمانی و فرآیندهای تحقیق و توسعهOrganizational Structure and Research and Development Processes8پرروژه یا امتحان
3مدیریت سرمایه های انسانی و فعالیت های گروهی در تحقیق و توسعهHuman Capital Management and Group Activities in Research and Development12پرروژه یا امتحان
4مدیریت فناوری در تحقیق و توسعهTechnology Management in Research and Development8پرروژه یا امتحان
5مدیریت تغییر فناوری و تحقیق و توسعهTechnology Change Management in Research and Development8پرروژه یا امتحان
6مدل ها و فرآیندهای توسعه محصول جدیدNew product Development Models and Processes4پرروژه یا امتحان
7اکوسیستم فناوریTechnology Ecosystem4پرروژه یا امتحان
8جایگاه تحقیق و توسعه بنگاهها و سازمان ها در اکوسیستم فناوری و نوآوریThe position of Research and Development of Enterprises and Organizations in the Ecosystem of Technology and Innovation4پرروژه یا امتحان
9فرآیندهای مهم و کلیدی در اکوسیستم فناوری و نوآوریImportant and Key Processes in the Technology and Innovation Ecosystem4پرروژه یا امتحان
10ارزیابی و انتخاب پروژه در تحقیق و توسعهProject Evaluation and Selection in Research and Development4پرروژه یا امتحان