nhn

     

ردیفعنوان فارسی درسعنوان انگلیسی درستعداد ساعات تدریسسرفصل هاروش ارزیابی
11اقتصاد داده‌های بزرگBig Data Economy2داده بزرگ و اهمیت آن در اقتصاد و حوزه مالی ارائه تجربیاتی از تحلیل داده‌های بزرگ در اقتصاد نوآوری در اقتصاد داده‌های بزرگ تحلیل‌های بلادرنگ داده‌های مالیپروژه-
نمایش ۱۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.