تکمیل اطلاعات برای صدور گواهینامه

تکمیل اطلاعات برای صدور گواهینامه

فرم تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای صدور گواهینامه
 • فرم اطلاعات برای صدور گواهینامه پایان دوره می باشد.
  0
 • دانش پذیر محترم تکمیل این فرم جهت صدور گواهینامه از سوی مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه ضروری می باشد. خواهشمند است اطلاعات مندرج را با دقت تکمیل بفرمائید تمام موارد عیناً در گواهینامه شما ثبت خواهد شد. بارگذاری تصاویر مدارک درخواست شده در فرم الزامی می باشد.بدیهی است صدور گواهینامه متناسب با ضوابط دانشگاه تهران خواهد بود.
  1
 • نام دوره* لطفا عنوان دوره را که گذرانده اید مشخص نمائید
  2
 • نام گرایش* عنوان گرایش را که گذرانداید مشخص فرمائید
  3
 • حضوری - مجازی* لطفا حضوری یا مجازی را انتخاب نمائید.
  4
 • 5
 • کد دوره*لطفا کد دوره را مشخص نمائید(DBA6)
  6
 • نام و نام خانوادگی*نام و نام خانوادگی فارسی
  7
 • Name Surname*نام و خانوادگی انگلیسی
  8
 • National ID*کدملی 10 رقمی وارد کنید
  9
 • Date Of Birth*تاریخ تولد میلادی مثل نمونه-19990/2/22
  10
 • تاریخ تولد شمسی*
  11
 • شماره شناسنامه*
  12
 • نام پدر*
  13
 • محل صدور شناسنامه*
  14
 • شماره تماس*تلفن همراه
  15
 • تصویر شناسنامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   16
  • تصویر کارت ملی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    17
   • تصویر مدرک تحصیلی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     18
    • سابقه کاری*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      19