دستورالعمل شرکت در آزمون ها یا کلاس های مجدد

دستورالعمل شرکت در آزمون‌ها یا کلاس‌های مجدد

کلیه دانش پذیرانی که در دوره‌های مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران نام نویسی نموده‌اند در صورتیکه موفق به گذراندن یک درس با حد نصاب نمره مشخص شده نگردند و از زمان اعلام نمره ایشان چهل و پنج روز بیشتر طی نشده باشد؛ می‌توانند مطابق با بند (الف) این دستورالعمل نسبت به ارسال درخواست برای آزمون مجدد اقدام نمایند. همچنین دانش پذیرانی که از مدت زمان اعلام نمره ایشان چهل و پنج روز گذشته باشد، می‌توانند مطابق با بند (ب) این دستورالعمل نسبت به ارسال درخواست برای حضور در کلاس مجدد اقدام نمایند تا بتوانند با گذراندن مجدد درس امکان دریافت مجدد نمره درس را داشته باشند. یادآور می‌شود مطابق قوانین دانشگاه درصورتی که حتی یک درس نیز از دروس جامع حدنصاب نمره را نداشته باشد امکان صدور گواهینامه پایان دوره فرآهم نخواهد بود و این دستورالعمل نیز صرفاً جهت همراهی با دانشپذیرانی است که به دلایل پیش بینی نشده‌ای نتوانسته‌اند مطابق ضوابط در کلاس حضور یابند. مرکز آموزش‌های عالی تخصصی در پذیرش یا رد درخواست‌های واصله مطابق این دستورالعمل مختار است و صرفاً ثبت این درخواست مسئولیتی را برای مرکز بوجود نمی‌آورد. بدیهی است درصورت رد درخواست واصل شده، هزینه پرداخت شده توسط دانش پذیر مطابق این دستورالعمل عودت داده می‌شود.

بند الف دانش پذیرانی که واجد شرایط این بند باشند، جهت کسب نمره مجدد از یک درس لازم است پس از واریز مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب دانشکدگان فنی دانشگاه تهران واریز نمایند و تصویر فیش واریز را در فرم درخواست آزمون مجدد بارگزاری نمایند تا پس از بررسی کارشناسان مرکز، اقدامات بعدی به دانش پذیر اطلاع رسانی گردد. پس از مشخص شدن وضعیت آزمون یا پروژه پایانی، دانش پذیر موظف است حداکثر ۳۰ روز کاری نسبت به ارسال پروژه یا شرکت در آزمون مربوطه اقدام نماید و درغیر این صورت امکان آزمون مجدد فرآهم نخواهد بود و درصورت موافقت مرکز دانش پذیر مطابق بند (ب) مراحل بعدی را طی خواهند نمود.

بند ب دانش پذیرانی که واجد شرایط این بند باشند جهت حضور مجدد در کلاس‌های درس، لازم است مبلغ ۶۳۰،۰۰۰ هزار ریال به ازای هر ساعت برای واحدهای درسی دوره‌های DBA و مبلغ ۵۲۰،۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت واحدهای درسی دوره‌های مدیریت پروژه و MBA به شماره حساب پردیس دانشکدگان فنی واریز نمایند و تصویر فیش واریز ر ا در فرم درخواست آزمون مجدد بارگزاری نمایند تا پس از بررسی کارشناسان مرکز، اقدامات بعدی به داش پذیر اطلاع رسانی گردد.

 

 

شماره تماس ۶۱۱۱۵۱۲۰- ۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات دانش پذیران محترم می‌باشد.


آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰