DBA مدیریت پروژه (Project Management DBA Certificate)

دوره DBA مدیریت پروژه (Project Management DBA)

دوره DBA یک ساله مدیریت پروژه (Project Management) شامل ۳۰۰ ساعت آموزش تخصصی در قالب ۱۴ درس پایه (۲۲۸ ساعت) و ۷ درس تخصصی (۷۲ ساعت) می‌باشد. برای شرکت در این دوره می‌بایست دوره MBA (یا معادل آن در آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی یا فعالیت‌های شغلی) را با موفقیت به اتمام رسانده باشید.

در جدول زیر دروس عمومی و اختصاصی این دوره به همراه مباحث مطرح شده در هر درس گرداوری شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

 

ردیفعنوان فارسی درسعنوان انگلیسی درستعداد ساعات تدریسسرفصل هاروش ارزیابی
دروس تخصصی گرایش مدیریت استراتژیک
1تحول دیجیتالDigital Transformation18ارتباط بین تکنولوژی و تغییرات درون کسب و کار، بررسی روندهای دیجیتال از گذشته تا آینده، اهمیت و جایگاه دیجیتال برای مدیران، نحوه استقرار و ارزیابی موفقیت آمیز پروژه تحول دیجیتال در سازمان، بررسی چهارمین عصر انقلاب در صنایعپروژه
1مدیریت استراتژیک پیشرفتهAdvanced Strategic Management24نگاهی به فرایند مدیریت استراتژیک و مراحل مختلف آن، آشنایی با مفهوم صنعت و تجزیه و تحلیل آن، آشنایی با نیروهای رقابتی موجود در محیط صنعت، چگونگی رقابت با رقبا در محیط صنعت، آشنایی با مفهوم مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن، آشنایی با تحلیل SWOT (شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار)، آشنایی با مفهوم جایگاه یابی در محیط رقابتیT آشنایی با مفهوم و انواع استراتژی های رقابتی، مدل ترکیبی فیلیپس چارچوب مدل هفت اس مکنزی، استراتژی سهام دارایی، استراتژی اقیانوس قرمز و آبیپروژه
2خلاقیت و تفکر کارآفرینانه رهبرانEntrepreneurial Leadership18آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب‌وکار شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی منابع کشف ایده و فرصت، تکنیک های خلاقیت مفهوم نوآوری و خلاقیت و ایده و فرصت اصول و چالش های رهبری کارآفرینانه خلاقیت، نوآوری و ایده‌یابیپروژه
2طراحی کسب و کار ( مدل و طرح کسب و کار)Business Design24بررسی بوم مدل کسب و کار، انواع استراتژی ها در طرح ریزی یک کسب و کار، انواع جریان های درآمدی در کسب و کار، تدوین یک طرح کسب و کارپروژه
3دانش و مهارت‌های نوین رهبریPrinciples of Leadership18تعریف و ماهیت رهبری، خصوصیات رهبران، تشریح تفاوت رهبری با مدیریت، شناسایی منابع قدرت رهبران، اثر بخشی رهبری و قدرت رهبران، تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران، تشریح مهارتهای نوین رهبری،  شیوه کاربرد شایستگی های متمایز برای رهبری در سازمان، چالش های رهبران در عصر نوینپروژه
3جاری سازی استراتژیStrategy Implementation in Organizations24اجرایی کردن استراتژی، نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، طراحی معیار، تسریع کارت امتیازی متوازن، مدیریت تغییرات استراتژیک، همسوسازی ساختار، سیستم و فرهنگ و استراتژیپروژه
4آینده‌پژوهیFutures Studies18تعریف‌های آینده‌پژوهی، عناصر اصلی سازمان آینده‌نگر، روش‌های آینده‌پژوهی و قواعد ترکیب آنها، آینده‌پژوهی در سازمان چگونه آغاز می‌شود؟ اصول اجرای موفق آینده‌پژوهی در سازمان، معرفی مکاتب آینده پژوهی، کاربرد آینده پژوهی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، آشنایی و بکارگیری تکنیک های آینده پژوهی نظیر سناریونگاری؛ روش دلفی؛ تحلیل روند؛ تحلیل تاثیر متقاطع؛ره نگاشتپروژه
5تفکر استراتژیک و سیستمیStrategical Thinking12پایه های اصلی تفکر استراتژیک، مدل های ذهنی و تصمیم گیری مدیریتی و استراتژیک، تعریف و تفاوت استراتژی و تاکتیک، تفاوت ها و تشابه های تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک، تعریف سیستم و جایگاه نگاه سیستمی، لزوم و اهمیت تفکر سیستمی در تصمیم گیری مدیرانپروژه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.