مدرسین مرکز آموزش های عالی تخصصی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیل
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی
1آقای دکتر امیر شیروان مظاهریرهبری و مدلهای کسبDBAدانشگاه تهران
10آقای دکتر پرویز درگیمدیریت بازاریابی و مهارت های فروشDBA
33آقای مهندس مهدی علی بخشیمدیریت پروژهارشد مهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرس
28آقای محمد حسین جبل عاملیدیجیتال مارکتینگ و برندینکبازاریابی استراتژیکDBAسازمان مدیریت صنعتی
26آقای دکتر محمد زاده بصیرمدیریت پروژهدکتر ی مدیریت کسب و کار DBAدانشگاه لولوای سوئد
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردو
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد
2آقای دکتر همایون نسیمیاستراتژی بازایابی و فروش حرفه ایدکتری DBA(بازاریابی و استراتژیک)دانشگاه نیس (فرانسه)
5سرکار خانم دکتر فهیمه روبیولمدیریت ارتباطات (فنون مذاکره)دکتری ارتباطاتدانشگاه فرانسه