مدرسین مرکز آموزش های عالی تخصصی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیل
30آقای دکتر وحید شقاقیآینده پژوهیدکتری اقتصاددانشگاه تربیت مدرس
2آقای دکتر همایون نسیمیاستراتژی بازایابی و فروش حرفه ایدکتری DBA(بازاریابی و استراتژیک)دانشگاه نیس (فرانسه)
12آقای دکتر تورج مشتری دوستاصول حسابداری و مدیریت سرمایه گذاریدکتری حسابداریدانشگاه تربیت مدرس
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد
31آقای دکتر علی بزرگیالگوهای تصمیم گیری چند معیاره در کسب و کاردکتری تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایران
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردو
20سرکار خانم مهندس مدرسیتامین طرح ها و پروژهفوق لیسانس اقتصاد انرژیدانشگاه تهران
3آقای دکتر بیژن خرمتفکر سیستمیدکتری برنامه ریزیدانشگاه اکسفورد
25آقای دکتر ابوالقاسم مهدویدادوستد بین المللیدکتری اقتصاددانشگاه ایالتی کلرودا امریکا