مدرسین مرکز آموزش های عالی تخصصی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیل
7آقای دکتر کامران رضاییمدیریت دارایی های سازماندکتری مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی وین
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد
25آقای دکتر ابوالقاسم مهدویدادوستد بین المللیدکتری اقتصاددانشگاه ایالتی کلرودا امریکا
32آقای دکتر احمد عسیی خانیمدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی مدیریت رفتاریدانشگاه تربیت مدرس
1آقای دکتر امیر شیروان مظاهریرهبری و مدلهای کسبDBAدانشگاه تهران
6آقای دکتر بابک هزاوههوش کسب و کاردکتری مدیریت سیستم هادانشگاه تهران
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردو
8آقای دکتر بهروز زارعیکارآفرینیدکتری مدیریت سیستم هادانشگاه لنکستر انگلستان
3آقای دکتر بیژن خرمتفکر سیستمیدکتری برنامه ریزیدانشگاه اکسفورد
12آقای دکتر تورج مشتری دوستاصول حسابداری و مدیریت سرمایه گذاریدکتری حسابداریدانشگاه تربیت مدرس