مدرسین مرکز آموزش های عالی تخصصی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیل
21آقای دکنر محمد علی خاتمی فیروزآبادیمدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه لیدز انگلستان
22آقای دکتر جواد فقیهی پورمدیریت منابع انسانیدکتری مدیریت منابع انسانیدانشگاه تهران
23آقای دکتر فتح اله رسولیقوانین و حقوق تجارتدکتری مدیریت استراتژیکدانشگاه علوم دفاع ملی
24آقای مهندس وحید آزاد منشمدیریت پروژهفوق لیسانس MBAدانشگاه کارلتون کانادا
25آقای دکتر ابوالقاسم مهدویدادوستد بین المللیدکتری اقتصاددانشگاه ایالتی کلرودا امریکا
26آقای دکتر محمد زاده بصیرمدیریت پروژهدکتر ی مدیریت کسب و کار DBAدانشگاه لولوای سوئد
27آقای دکتر علی مبینی دهکردیمدیریت استراتژیکدکتری مدیریت استراتژیکدانشگاه علوم دفاع ملی
28آقای محمد حسین جبل عاملیدیجیتال مارکتینگ و برندینکبازاریابی استراتژیکDBAسازمان مدیریت صنعتی
29آقای دکتر مهدی زارعروانشناسی کاردکتری مشاورهدانشگاه علامه طباطبایی
30آقای دکتر وحید شقاقیآینده پژوهیدکتری اقتصاددانشگاه تربیت مدرس