مدرسین مرکز آموزش های عالی تخصصی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیل
11آقای دکتر منوچهر منطقیمدیریت تکنولوژی و توسعه کسب وکاردکتری مدیریت سیستم هادانشگاه تهران
12آقای دکتر تورج مشتری دوستاصول حسابداری و مدیریت سرمایه گذاریدکتری حسابداریدانشگاه تربیت مدرس
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردو
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد
15آقای دکتر مهدی فسنقریسیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت ریسک و ارزشدکتری مهندسی صنایع و سیستم هادانشگاه تهران
16آقای مهندس حمید رضا رهبرمدیریت تحول و مبانی و طراحی سازمانفوق لیسانس MBAکانادا
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی
18آقای مهندس سامان قاسمیمدیریت بازارو سرمایه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارکارشناسی ارشد اقتصاد بین المللدانشگاه شیراز
19آقای دکتر سیامک حاجی یخچالیمدیریت پروژهدکتری مهندسی صنایع و سیستم هادانشگاه صنعتی امیر کبیر
20سرکار خانم مهندس مدرسیتامین طرح ها و پروژهفوق لیسانس اقتصاد انرژیدانشگاه تهران