مدرسین مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیلپست الکترونیکی
1آقای دکتر امیر شروان مظاهریرهبری و مدلهای کسبDBAدانشگاه تهران-
9آقای دکتر جعفر محمدی فرازمهارت های مدیریتیدکتری مدیریت گرایش تحول استراتژیک--
11آقای دکتر منوچهر منطقیمدیریت تکنولوژی و توسعه کسب وکاردکتری مدیریت سیستم هادانشگاه تهران-
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی---
28آقای محمد حسین جبل عاملیدیجیتال مارکتینگ و برندینکبازاریابی استراتژیکDBAسازمان مدیریت صنعتی-
29آقای دکتر مهدی زارعروانشناسی کاردکتری مشاورهدانشگاه علامه طباطبایی-
22آقای دکتر جواد فقیهی پورمدیریت منابع انسانیدکتری مدیریت منابع انسانیدانشگاه تهرانJa.faghihi@ut.ac.ir
32آقای دکتر احمد عسیی خانیمدیریت منابع انسانیدكتري تخصصي مديريت رفتاريدانشگاه تربیت مدرسa.esakhani@gmail.com
21آقای دکنر محمد علی خاتمی فیروزآبادیمدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه لیدز انگلستانa.khatami@atu.ac.ir
31آقای دکتر علی بزرگیالگوهای تصمیم گیری چند معیاره در کسب و کاردکتری تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایرانalibozorgi@ut.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.