مدرسین مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیلپست الکترونیکی
17آقای دکتر علی عمو هادیاصول مدیریت بازاریابی---
1آقای دکتر امیر شروان مظاهریرهبری و مدلهای کسبDBAدانشگاه تهران-
10آقای دکتر پرویز درگیمدیریت بازاریابی و مهارت های فروشDBA-info@dargi.ir
33آقای مهندس مهدی علی بخشیمدیریت پروژهارشد مهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرسmehdii.bakhshii@gmail.com :
28آقای محمد حسین جبل عاملیدیجیتال مارکتینگ و برندینکبازاریابی استراتژیکDBAسازمان مدیریت صنعتی-
32آقای دکتر احمد عسیی خانیمدیریت منابع انسانیدكتري تخصصي مديريت رفتاريدانشگاه تربیت مدرسa.esakhani@gmail.com
8آقای دکتر بهروز زارعیکارآفرینیدكتري مديريت سيستم هادانشگاه لنكستر انگلستانbzarei@ut.ac.ir
26آقای دکتر محمد زاده بصیرمدیریت پروژهدکتر ی مدیریت کسب و کار DBAدانشگاه لولوای سوئدhadi.basir@gmail.com
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردوbabak.bajestani@gmail.com
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد-dayhim@ut.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.