مدرسین مدرسه کسب و کار دانشکده فنی

در جدول زیر اساتید دوره‌های MBA و دبی در مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران ارائه شده است. با کلیک کردن اطلاعات بیشتر در ستون آخر جدول می‌توانید اطلاعات تکمیلی استاد را به همراه تصویر مشاهده فرمائید. برای دانلود رزومه اساتید در صفحه اطلاعات بیشتر دکمه دانلود را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنامدرس / دروس تخصصیتحصیلاتمحل تحصیلپست الکترونیکی
7آقای دکتر کامران رضاییمدیریت دارایی های سازماندکتری مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی وینkrezaie@ut.ac.ir
14آقای دکتر آقای دکترحمید دیهیماقتصاد خرد و کلاندکتری اقتصاد-dayhim@ut.ac.ir
25آقای دکتر ابوالقاسم مهدویدادوستد بین المللیدکتری اقتصاددانشگاه ایالتی کلرودا امریکاmahdavi@ut.ac.ir
32آقای دکتر احمد عسیی خانیمدیریت منابع انسانیدكتري تخصصي مديريت رفتاريدانشگاه تربیت مدرسa.esakhani@gmail.com
1آقای دکتر امیر شروان مظاهریرهبری و مدلهای کسبDBAدانشگاه تهران-
6آقای دکتر بابک هزاوههوش کسب و کاردکتری مدیریت سیستم هادانشگاه تهرانhazaveh@]gmail.com
13آقای دکتر بابک کاظمیبرندینگدکترا مدیریت بازرگاندانشگاه بوردوbabak.bajestani@gmail.com
8آقای دکتر بهروز زارعیکارآفرینیدكتري مديريت سيستم هادانشگاه لنكستر انگلستانbzarei@ut.ac.ir
3آقای دکتر بیژن خرمتفکر سیستمیدکتری برنامه ریزیدانشگاه اکسفوردbijankhorram@yahoo.com
12آقای دکتر تورج مشتری دوستاصول حسابداری و مدیریت سرمایه گذاریدکتری حسابداریدانشگاه تربیت مدرسnikaneda@yahoo.com
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.