MBA گرایش علم داده(MBA in Data Science)

 

 

 

ردیفعنوان فارسی درسعنوان انگلیسی درستعداد ساعات تدریسسرفصل هاروش ارزیابی
1برنامه ریزی استراتژیک و مدل کسب وکار داده محورData driven Strategic planning and business model16- تفکر استراتژیک - برنامه‌ریزی استراتژیک - جاری‌سازی استراتژیپرروژه یا امتحان-
2تحلیل کسب‌وکار (BABOK)Business Analytics24"- معرفی استاندارد BABOK-V3 - بررسی رویکردهای نوین در تحلیل گری کسب و کار - بررسی نقش و مسئولیت تحلیلگر کسب‌وکار (BA) - بررسی مسئولیت مدیریت پروژه در تحلیل کسب و کار - تفکیک وظایف مدیر پروژه و تحلیلگر کسب و کار - بررسی چرخه حیات پیش بینی شونده (Predictive) و تطبیقی (Adaptive) در BA - شناخت انواع نیازمندیها - آشنائی با نحوه مدیریت و اولویت بندی انواع نیازمندیها - بررسی محدوده های شش گانه - هدف از محدوده - بررسی اجزا و ذی نفعان درگیر در محدوده - بررسی وظایف تحلیلگر کسب و کار و مدیر پروژه در محدودهپرروژه یا امتحان-
3مدیریت پروژه چابکAgile Project Managements16- شناخت نقشه فرآیندی چابک - شناخت بیانیه چابک - آشنائی با متدولوژی های چابک - آشنائی با تکنیک های کاربردی مدیریت پروژه چابک - شناخت فرآیند مدیریت ارتباطات چابک و کار تیمی - برگزاری کارگاه عملی مدیریت پروژه چابک - بررسی نرم افزارهای مدیریت پروژه چابکپرروژه یا امتحان-
4مدیریت فرآیند و فرآیند کاویBPM and Process Mining24- تعاریف و مفاهیم فرآیند و مدیریت فرآیندها - مدل بلوغ فرآیندی - متدلوژی‌ پیاده سازی مدیریت فرآیندها - شناسایی فرآیندها و نحوه¬ اکتشاف فرآیند - مدلسازی فرآیند با استفاده از BPMN - بررسی تکنیک¬های تجزیه و تحلیل فرآیند - بهبود و بازمهندسی فرآیند - شاخص¬های کلیدی عملکرد فرآیند - آموزش نرم افزار Visual Paradigm و معرفی نرم افزار Bizagi Modeler - معرفی BPMSها - معرفی فرآیندکاوی - گام های اجرایی فرآیندکاوی و آموزش یکی از نرم افزارهای این حوزهپرروژه یا امتحان-
5مهارت‌های نرم برای مدیرانSoft Skills for Managers16- فنون مذاکره - تفکر انتقادی - تفکر سیستمی - رفتار سازمانی - رهبریپرروژه یا امتحان-
6تحول دیجیتالDigital Transformation22- استراتژی دیجیتال - مدل کسب و کار دیجیتال - تجربه دیجیتال مشتری - حکمرانی دیجیتال - فناوری‌های تحول آفرینپرروژه یا امتحان-
7آینده پژوهیFuture studies8- تکنیک ها و فنون شناخت محیط - روش شناسی شناخت آینده - آشنایی با روز های برتر آینده پژوهی - هوشمندی استراتژیک و شناخت علائم کم‌سوء تغییر - ارزیابی و تحلیل فرصت‌های محیطی - ویژگی‌ها سازمان‌ها در شناخت محیط آیندهپرروژه یا امتحان-
8دوره کاربردی داده‌کاوی با نرم‌افزار SPSS ModelerData Mining with IBM SPSS Modeler22داده‌کاوی - مفاهیم پایه داده‌کاوی - کاربردهای داده‌کاوی - متدولوژی Crisp DM - آماده‌سازی داده جهت داده‌کاوی - یادگیری ماشین - مدل‌های طبقه‌بندی - مدل‌های خوشه‌بندی - قوانین انجمنی - ارزیابی مدل‌های یادگیری ماشین نرم‌افزار SPSS Modeler - توابع پایه نرم‌افزار - مصورسازی داده - خوشه‌بندی Kmeans و سلسله مراتبی - شناسایی داده‌های پرت - قواعد انجمنی با الگوریتم Apriori - طبقه‌بندی با الگوریتم‌های بیزین، SVM، شبکه عصبی و... - سری زمانی با الگوریتم Arima - آنالیز RFMپرروژه یا امتحان-
9دوره کاربردی تحلیل داده در پایتونPython for Data Analytics22- آشنایی با ساختار زبان پایتون - معرفی دستورات رشته¬ها و معرفی ماژول¬ها - روش¬های تصمیم¬گیری و حلقه¬های تکرار - ساختار داده و الگوریتم¬ها - آشنایی با کتابخانه‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین با پایتون - کار با کتابخانه Numpy - کار با کتابخانه Pandas - مصورسازی دیتا با کتابخانه Matplotlib - کتابخانه یادگیری ماشین Scikit Learnپرروژه یا امتحان-
10دوره کاربردی تحلیل آماری در RStatistics Analytics with R16- مفاهیم پایه¬ای آمار - توزیع¬های احتمال و مدل¬های آماری - توزیع¬های نمونه¬گیری - استنباط آماری، برآورد نقطه¬ای و بازه¬ای - آزمون فرض - رگرسیون چند متغیره، خطی، لجستیک پوآسون، تحلیل واریانسپرروژه یا امتحان-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.