ارزشیابی آنلاین دوره های MBA

ارزشیابی آنلاین کیفیت دوره های MBA برگزار شده در مرکز آموزش های عالی تخصصی
 • 0
 • دانش پذیر گرامی، با سلام و آرزوی توفیق برای شما، پرسشنامه پیش رو برای آگاهی از نقطه نظرات شما درباره نحوه برگزاری کلاس شما در دوره آموزشی آزاد که در آن شرکت کرده اید و میزان رضایت و بهره مندی شما از دوره مذکور تهیه شده است. با توجه به تاثیر پاسخ های شما در کیفیت ارائه دوره های آموزشی در نوبت های بعدی، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات نهایت دقت را مبذول بفرمایید. مرکز آموزش های عالی تخصصی تنها یک هفته بعد از به پایان رسیدن هر درس اقدام به جمع آوری نتایج ارزیابی و تحلیل آنها می پردازد. بنابراین نهایت تلاش خود را جهت ارسال فرم در زمان مقرر بکار ببندید.
  1
 • اطلاعات دانش پذیر
  2
 • کد ملی*
  3
 • نام و نام خانوادگی*اختیاری
  4
 • ایمیل*(اجباری)
  5
 • اطلاعات درس و دوره آموزشی
  6
 • عنوان دوره*
  7
 • کد دوره*
  8
 • نام درس*
  9
 • نام استاد*
  10
 • انتقادات و پیشنهادات
  11
 • نظرات شما*در این قسمت ما را از تجربیات خود در این دوره آموزشی مطلع بفرمایید. اگر پیشنهاد و یا انتقادی در ارتباط با کیفیت و یا نحوه برگزاری دوره آموزشی که در آن شرکت نموده اید دارید، در این قسمت مطرح بفرمایید.
  12
 • 13
 • دانش پذیران عزیز خواهشمند است برای پاسخگویی به سوالات زیر با توجه به درجه بندی های داده شده و میزان رضایت یا عدم رضایت، پاسخ خود را مشخص نمائید.
   1. بسیار راضی
   2. راضی
   3. نه راضی، نه ناراضی
   4. ناراضی
   5. بسیار ناراضی
  14
 • شرایط برگزاری کلاس
  15
 • 1- روشن بودن هدف ها، محتوی، سرفصل ها و منابع درسی در شروع کلاس*
  16
 • 2- برگزاری منظم کلاس درس از حیث رعایت زمان شروع و پایان*
  17
 • 3- تنظیم مطالب درس و رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب و تلاش برای پوشش تمامی مطالب طرح درس*
  18
 • کیفیت تدریس
  19
 • 4- تسلط استاد بر مباحث درسی*
  20
 • 5- توانایی تدریس، شیوه بیان، قدرت تفهیم و انتقال مطالب درس*
  21
 • 6- ارائه موثر درس مانند کیفیت مطالب ارائه شده در قالب اسلایدها، ارائه مثال و فیلم*
  22
 • کیفیت ارزشیابی
  23
 • 7- حجم کار خواسته شده از شما در رابطه با درس*
  24
 • 8- شیوه ارزشیابی مدرس از پیشرفت یادگیری شما*
  25
 • 9- میزان مشارکت دانشپذیران در درس و اهتمام استاد به پویایی کلاس*
  26
 • ارتباط استاد و دانشجو
  27
 • 10- علاقه استاد برای شناسایی نیازها، راهنمایی، مشاوره و رفع اشکال دانشپذیران*
  28
 • 11- ایجاد احترام و اعتماد متقابل بین استاد و دانشپذیران*
  29
 • 12- انتقاد پذیری و احترام به پرسش ها و پیشنهاد های دانش پذیران*
  30